As a member of URSS, I was a part of small team responsible of organization AFERA. It is a festival of students culture. The biggest event on Academy of fine Arts in Gdansk. Celebration takes two days. First one: gigs, barbecue, food tracks, graffiti area, graphic design exhibition and after party in Layup. Second day: gig in Lawendowa pub.


Jako członek samorządu studenckiego, byłam częścią malej grupy osób odpowiedzialnej za organizację AFERY. Był to festival kultury studenckiej i największe wydarzenie na Akademi. Trwał on dwa dni. Pierwszy to koncerty, grill, food tracki, strefa grafitti, konkursy i wystawa. Następnie after party w Layup'ie. Drugi dzień to koncert w w pubie przy ulicy Lawendowej.
photo by Bartosz żukowski

You may also like

Back to Top